Czy są szybkie rozwody?

Jeśli ktoś decyduje się na rozwód, to na pewno bardzo zależy mu na tym, aby przez taki rozwód przejść szybko i bez większych nerwów oraz problemów. Czy zatem szybkie rozwody są w ogóle możliwe?

Szybkie rozwody są możliwe głównie wtedy, kiedy małżonkowie zgadzają się na swoje warunki i potrafią się porozumieć w wielu kwestiach związanych z rozwodem. Szybkość rozwodu zależy również od terminów dostępnych w sądzie. Czasem na samą rozprawę można czekać kilka miesięcy. Zależne jest to również od miejscowości, ponieważ na rozwód w Warszawie trzeba będzie poczekać dłużej niż na rozwód w małej miejscowości.

Jak rozwieść się szybko?

Są 3 podstawowe kroki i sposoby, które ułatwiają wzięcie szybkiego rozwodu i do tych kroków na pewno należą:

  • umiejętne skonstruowanie żądań pozwu,
  • precyzyjne sformułowanie wniosków dowodowych,
  • zawarcie prawidłowego porozumienia ze współmałżonkiem.

Jeśli każda ze stron zastosuje się do tych 3 kroków, to naprawdę można liczyć na szybkie rozwiązanie sprawy. W takich przypadkach rozwód najczęściej kończy się na jednej rozprawie, jeśli małżonkowie nie wnoszą o sądowy podział majątku.

Odpowiednie skonstruowanie żądań pozwu oraz wniosków dowodowych

Ponadto szybki rozwód można osiągnąć poprzez sformułowanie pozwu rozwodowego, ograniczając jego treść do zakresu, jaki jest wymagany przepisami prawa. Żądania, które muszą być zawarte w pozwie, należy sformułować w taki sposób, aby nie stwarzały konieczności przeprowadzania dodatkowego i żmudnego postępowania dowodowego.

Chcąc uzyskać szybki rozwód należy pamiętać też o właściwych wnioskach dowodowych. Jeśli posiada się wiele dowodów, które świadczą o ważnych okolicznościach, to należy wybrać te, których przeprowadzenie przez sąd w toku postępowania będzie najmniej czasochłonne, czyli na przykład będzie to dowód z dokumentów. Jeśli jedna ze stron chce, aby zeznawali świadkowie, należy przemyśleć, czy wszyscy powinni brać udział w postępowaniu i czy pomoc wszystkich osób jest konieczna, aby przesłuchanie świadków nie zabierało wiele czasu.

Oczywiście wszystkie te ograniczenia trzeba odpowiednio przemyśleć i dobrać w taki sposób, aby były prawidłowe i aby pomogły w wyroku. Nadmierne minimalizowanie dowodów i przesłuchań świadków może prowadzić do negatywnego w skutkach finału rozwodu.

Porozumienia pomiędzy małżonkami

Takie porozumienia są najbardziej kluczowe, jeśli chodzi o szybkie zakończenie sprawy, ponieważ bardzo często kłótnie i spory pomiędzy małżonkami wydłużają cały proces i powodują, że na przykład musi odbyć się kolejna rozprawa. W ramach takiego porozumienia małżonkowie mogą określić winę i jej zakres.

Porozumienie pomiędzy małżonkami może być wykonane w formie pisemnej, ale nie jest to konieczne, ponieważ może być zawarte również w formie słownej poprzez zgodne złożenie oświadczeń do protokołu rozprawy sądowej.

Ważną informację jest też to, że pozew rozwodowy może być wniesiony wyłącznie przez jednego małżonka. Nawet, jeśli obydwoje małżonków zgadza się ze sobą w stu procentach.

Ponadto kilka ciekawych informacji można znaleźć jeszcze na stronie www.

Podział majątku

Jeżeli chce się dokonać szybkiego rozwodu, to nie powinno wnosić się o podział majątku do sądu. Nie jest to sprawa obowiązkowa i każde małżeństwo lub byłe małżeństwo może podzielić swój majątek we własnym zakresie.

Niewnoszenie o podział majątku do sądu pozwoli przyspieszyć całą rozprawę oraz jej finał. Ponadto dodatkową zaletą jest to, że nie ponosi się dodatkowych kosztów spraw sądowych, które małżonkowie musieliby zapłacić po połowie.

Podział majątku najlepiej wykonać w formie pisemnej wraz z odpowiednim znawcą prawa, ponieważ tylko wtedy podział majątku jest potwierdzony. Stosuje się coś takiego w celu, gdyby za jakiś czas jeden z byłych współmałżonków miał jednak jakieś obiekcje dotyczące podziału majątku.

Dodaj komentarz